Đề cương ôn tập văn 8 học kì II

8a6vuhakhanhvy

Giải thích ngắn gọn ý nghĩa và nội dung tư tưởng của hai câu "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo."


Các câu hỏi tương tự
Kafu Chino
Xem chi tiết
Ly Minh
Xem chi tiết
8a6vuhakhanhvy
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
minh nguyet
Xem chi tiết
Nguyễn T. Kim Tuyến
Xem chi tiết
Chan
Xem chi tiết
nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Lèng Mỹ Hạnh
Xem chi tiết