Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

nguyễn thế minh

giải pt \(\sqrt{3}sinx+cosx=3+\dfrac{1}{\sqrt{3}sinx}+cosx+1\)

\(2\sqrt{3}cotx-\dfrac{1}{sinx}=1+\dfrac{\sqrt{3}cotx}{sinx}-cot\)2x


Các câu hỏi tương tự
yuki
Xem chi tiết
nguyễn thế minh
Xem chi tiết
Đức Hùng Mai
Xem chi tiết
Jackson Roy
Xem chi tiết
Lê Ngọc Nhả Uyên
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết
Phương Ry
Xem chi tiết
Hà Thanh
Xem chi tiết