Phương trình bậc nhất một ẩn

Triệu Quang Linh

Giải PT, a 4x+2=3x+1 ,b 6+2x=18-x C x2-6/x = x+3/2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 3 lúc 0:07

a: =>4x-3x=1-2

=>x=-1

b: =>3x=12

=>x=4

c: =>2(x^2-6)=x(x+3)

=>2x^2-12-x^2-3x=0

=>x^2-3x-12=0

=>\(x=\dfrac{3\pm\sqrt{57}}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
phương lê
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Nguyen Dang Khoa
Xem chi tiết
Lương Phan
Xem chi tiết
LốI SốNg GiẢ TạO
Xem chi tiết
Zukamiri - Pokemon
Xem chi tiết
Kaijo
Xem chi tiết
Nguyen Dang Khoa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)