Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Mặc Trần

Giải giúp mình câi 23,24,25,26 với.

Đề ở phần câu trả lời nha. Mn giúp mình giải nha!!

Mặc Trần
12 tháng 5 2019 lúc 22:10
https://i.imgur.com/od0P9Cy.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mặc Trần
Xem chi tiết
Hành Tây
Xem chi tiết
Mặc Trần
Xem chi tiết
Thư Ng
Xem chi tiết