Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường

Minh Lệ

Em làm gì với vỏ hộp sữa sau khi uống?

POP POP
Hôm kia lúc 21:07

Mình có thể cắt ra làm lọ đựng bút cũng có thể làm thành lọ trồng cây.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết