Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện

Nguyễn Quốc Đạt

Em học được điều gì từ câu chuyện trên?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:00

Tham khảo
Bài học rút ra từ câu chuyện trên: Mỗi người đều có vẻ đẹp và giá trị riêng của mình.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết