Bài 15: Thuật toán tìm kiếm nhị phân

MinhLe

Em hãy viết các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm khách hàng tên "Hòa" trong danh sách ở Hình 15.1.

Đức Minh
22 tháng 11 lúc 17:42
B1: Xét vị trí ở giữa của dãy, đó là vị trí số 5=> So sánh Hoà và Mai + “H” đứng trước “M” trong bảng chữ cái nên bỏ đi nữa sau danh sách.B2: Xét vị trí ở giữa của nửa đầu của dãy là vị trí số 3So sánh “Hòa” và “Hòa”, vì hai giá trị bằng nhau nên thuật toán kết thúc.Sau 2 bước đã tìm thấy tên khách hàng tên “Hoà” nên thuật toán kết thúc.
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)