Bài 9: An toàn trên không gian mạng

MinhLe

Em hãy tìm trên mạng thông tin về worm, kể một worm với tác hại của nó.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 11 lúc 0:21
-Worm máy tính là một loại chương trình phần mềm độc hại có chức năng chính là lây nhiễm sang các máy tính khác trong khi vẫn hoạt động trên những hệ thống bị nhiễm.-Chúng tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm chậm hoặc tạm dừng các tác vụ khác.-Worm IM lan truyền thông qua các dịch vụ nhắn tin tức thời và khai thác quyền truy cập vào danh sách liên hệ trên máy tính nạn nhân.
Đọc tiếp
Bình luận (0)
POP POP
26 tháng 11 lúc 10:55
Worm máy tính là một loại chương trình phần mềm độc hại có chức năng chính là lây nhiễm sang các máy tính khác trong khi vẫn hoạt động trên những hệ thống bị. Chúng tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm chậm hoặc tạm dừng các tác vụ khác. Worm máy tính lây lan mà không cần có sự tương tác của người dùng. Tất cả những gì cần thiết là để worm máy tính hoạt động trên hệ thống bị nhiễm.Ví dụ 1 số worm gây hại:- Worm bot có thể được sử dụng để lây nhiễm vào máy tính và biến chúng thành zombie hoặc bot, v...
Đọc tiếp
Bình luận (0)