Bài 9: An toàn trên không gian mạng

MinhLe

Em hãy tìm hiểu qua Internet các cách thức tấn công từ chối dịch vụ

POP POP
26 tháng 11 lúc 11:00
Tấn công từ chối dịch vụ là một loại hình tấn công nhằm ngăn chặn những người dùng hợp lệ được sử dụng một dịch vụ nào đó. Các cuộc tấn công có thể được thực hiện nhằm vào bất kì một thiết bị mạng nào bao gồm là tấn công vào các thiết bị định tuyến, web, thư điện tử và hệ thống DNS,...    Tấn công từ chối dịch vụ có thể được thực hiện theo một số cách nhất định. Có năm kiểu tấn công cơ bản sau đây:- Nhằm tiêu tốn tài nguyên tính toán như băng thông, dung lượng đĩa cứng hoặc thời gian xử lý- Phá...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
POP POP
26 tháng 11 lúc 11:02

Bình luận (0)