Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Em hãy tìm hiểu các thiết bị kết nối mạng được dùng ở trường em và tính năng của các thiết bị đó.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:14

Trường sử dụng router để kết nối các mạng LAN với nhau và cung cấp kết nối mạng đến Internet. Router giúp định tuyến dữ liệu giữa các mạng LAN khác nhau, cho phép các thiết bị trong mạng trường em có thể giao tiếp và truy cập vào các tài nguyên mạng khác.

Bình luận (0)