Bài 9: An toàn trên không gian mạng

MinhLe

Em hãy kể ra những trường hợp có thể bị nhiễm phần mềm độc hại và biện pháp phòng, chống tương ứng.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 giờ trước (0:26)

Trườg hợp bị nhiễm phần mềm độc: Chuyển hướng URL ko mong muốn, cửa số quảng cáo bật lên...

Biện pháp: Ko truy cập vào những trang web có vấn đề, bị đánh dấu là không an toàn trên mạng

Bình luận (0)