Bài 9: An toàn trên không gian mạng

MinhLe

Em hãy kể ra các nguy cơ mất an toàn khi tham gia các mạng xã hội.

Anime khắc nguyệt
26 tháng 11 lúc 6:34

làm lộ các thông tin cá nhân , bị bắt nạt hoặc bị tấn công trên mạng , bị gây rối , lừa đảo trên mạng 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 11 lúc 0:26

Có thể làm lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo

Bình luận (0)