Bài 30. Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục

datcoder

Em đã được làm quen với phần mềm GeoGebra để mô phỏng và giải một số bài toán. Phần mềm GeoGebra có một bộ công cụ để vẽ các hình hình học, biểu đồ và các công cụ tính toán để giải một số bài toán. Theo em lợi ích của phần mềm đó là gì?

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:31

Phần mềm GeoGebra có nhiều lợi ích:

- Mô phỏng hình học và biểu đồ:

+ Giúp học viên hiểu rõ hơn về các khái niệm hình học và biểu đồ.

+ Cho phép thực hành và kiểm tra kỹ năng vẽ hình học.

- Tính toán và giải bài toán:

+ Cung cấp các công cụ tính toán và giải bài toán hình học.

Hỗ trợ học viên trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.

- Tích hợp hình học và tính toán:

+ GeoGebra kết hợp giữa hình học và tính toán, giúp học viên thấy liên kết giữa các khái niệm.

Bình luận (0)