Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

Minh Lệ

Em có thường xuyên tìm hiểu thông tin về bài học từ sách, báo không?

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:35

Em ít có thời gian tìm hiểu thông tin bài học tự sách báo, đôi khi em hay lên internet và gõ cụm từ khoá và tìm hiểu trên các web đề cập tới vấn đề mình muốn biết.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết