Bài 8. Quản lí tiền

Lê Minh Hiếu

Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn dưới đây?

a) Cả tuần vừa rồi K đều nhịn ăn sáng để dành tiền mua cuốn truyện yêu thích.

b) Ngay tuần đầu tiên, H đã dùng hết số tiền mẹ cho để chi tiêu trong cả tháng. Bạn hỏi xin thêm nhưng mẹ từ chối.

c) Tháng nào, Q cũng đặt ra mục tiêu tiết kiệm một khoản tiền nhất định.

d) B có thói quen ghi ra giấy những thứ cần mua trước khi đi chợ.

Na Gaming
19 tháng 5 2022 lúc 0:22

Tham Khảo

 

a) Tuy rằng K biết tiết kiệm tiền để mua truyện nhưng cách tiết kiệm này không hợp lí, khoa học. Bởi vì nhịn ăn sáng là một việc vô cùng có hại cho cơ thể, sẽ dẫn đến bệnh tật.

b) H là người không biết cách quản lí tiền. H chi tiêu không hợp lí, khoa học và không biết tiết kiệm, đã chi tiêu vượt quá số tiền mà mẹ cho.

c) Q là người biết cách quản lí tiền. Q biết lên kế hoạch để tiết kiệm tiền hàng tháng.

d) B là người biết cách quản lí tiền. Việc ghi chép ra giấy những thứ cần mua trước khi đi chợ sẽ giúp B cân đối được việc chi tiết, mua đủ những thứ cần thiết và không tiêu sài vào những thứ linh tinh.

Bình luận (0)
Minh acc 3
19 tháng 5 2022 lúc 0:22

tham khảo

a) Tuy rằng K biết tiết kiệm tiền để mua truyện nhưng cách tiết kiệm này không hợp lí, khoa học. Bởi vì nhịn ăn sáng là một việc vô cùng có hại cho cơ thể, sẽ dẫn đến bệnh tật.

b) H là người không biết cách quản lí tiền. H chi tiêu không hợp lí, khoa học và không biết tiết kiệm, đã chi tiêu vượt quá số tiền mà mẹ cho.

c) Q là người biết cách quản lí tiền. Q biết lên kế hoạch để tiết kiệm tiền hàng tháng.

d) B là người biết cách quản lí tiền. Việc ghi chép ra giấy những thứ cần mua trước khi đi chợ sẽ giúp B cân đối được việc chi tiết, mua đủ những thứ cần thiết và không tiêu sài vào những thứ linh tinh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết