Bài 8. Quản lí tiền

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả

- Quản lí tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến.

- Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người:

     + Có thể cân bằng tài chính hiện tại;

     + Chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai;

     + Đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra;

     + Có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

2. Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả

a. Sử dụng tiền hợp lí, hiệu quả

- Chi tiêu có kế hoạch: chỉ mua những thứ thực sự cần và phù hợp với khả năng chi trả.

- Chỉ vay tiền khi thực sự cần và phải trả đúng hẹn.

Chỉ mua sắm những thứ thực sự cần, tránh mua sắm theo cảm xúc, lãng phí.

@2105926@

b. Đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm hiệu quả

- Đặt mục tiêu tiết kiệm.

- Không lãng phí thức ăn, điện, nước,...

Tắt các thiết bị điện, khóa van nước khi không sử dụng.

@2105982@

c. Học cách kiếm tiền phù hợp

- Kiếm tiền bằng việc tái chế.

- Làm đồ thủ công để bán.

Tận dụng tái chế rác thành đồ thủ công.

- Làm phụ giúp bố mẹ.

- Nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy tiền lãi khi có tiền nhàn rỗi.

Phụ giúp bố mẹ những công việc vừa sức với bản thân mình.

1. Quản lí tiền là biết sử dụng tiền hợp lí,có hiệu quả.

2. Quản lí tiền hiệu quả giúp em rèn luyện thói quen chi tiêu hợp li,tiết kiệm,biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình,... để tạo dựng được cuộc sống ổn định,tự chủ và không ngừng phát triển.

3. Để quản lí tiền hiệu quả,em cần:sử dụng tiền hợp lí;đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm tiền;học cách kiếm tiền phù hợp.