Bài 6: Nghệ sĩ trống

Nguyễn Quốc Đạt

Em có ấn tượng nhất với hành động nào của Mi-lô? Vì sao?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:15

Tham khảo

Em ấn tượng nhất với hành động Mi-lô suy nghĩ “Sẽ đến ngày mình được chơi trong một ban nhạc thứ thiệt”. Vì chi tiết đó thể hiện được sự nỗ lực và lòng quyết tâm của Mi-lô.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết