Bài 23. Đường truyền mạng và ứng dụng

datcoder

Em biết những loại hình mạng nào dùng đường truyền không dây?