Đại lượng tỉ lệ trong đời sống

Quoc Tran Anh Le

Dưới đây là một số thông tin về khối lượng của tượng Nữ thần Tự do.

Hãy đổi các thông tin khối lượng trên sang đơn vị tấn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:23

Khối lượng đồng dùng trong bức tượng là: 60 000 . 0,45359247 = 27215,5482 (kg).

Đổi 27 215,5482 kg = 27,2155482 tấn ≈ 27,22 tấn.

Khối lượng thép dùng trong bức tượng là: 250 000 . 0,45359247 = 113 398,1175 (kg).

Đổi 113 398,1175 kg = 113,3981175 tấn ≈ 113,4 tấn.

Tổng khối lượng bức tượng là: 450 000 . 0,45359247 = 204 116,6115 (kg).

Đổi 204 116,6115 kg = 204,1166115 tấn ≈ 204,12 tấn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)