Luyện tập tổng hợp

Linh Ngoc

Dùng từ trong ngoặc để viết lại câu nhưng không làm đổi nghĩa của chúng :

1. Finding an apartment in a big city is not easy ( Challenging)

Lê Thu Dương
13 tháng 3 2020 lúc 23:21

1. Finding an apartment in a big city is not easy ( Challenging)

---> the challenge of finding an apartment a big city is not easy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 3 2020 lúc 23:24

1. Finding an apartment in a big city is not easy ( Challenging)

=> Finding an apartment in a big city is challenging.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 3 2020 lúc 23:29

Làm lại

=> It is not easy to find an appartment in a big city.

Hoặc

It is difficult to find an apartment in a big city.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tống Linh Trang
15 tháng 3 2020 lúc 9:23

=>The challenging of finding an apartment in a bid city is not easy.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Tạ Thị Xuân Mai
Xem chi tiết
Anh Quynh
Xem chi tiết
Ngọc Bích
Xem chi tiết
Nguyễn HuyềnAnh
Xem chi tiết
Toán - tin Tổ
Xem chi tiết
1234562021
Xem chi tiết
Naa.Khahh
Xem chi tiết
tram dang ngoc
Xem chi tiết
Ong Seong Woo
Xem chi tiết