Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder

Dựa vào thông tin mục III, hãy phân tích hình thức tổ chức lãnh thổ vùng nông nghiệp ở nước ta.

Người Già
21 tháng 3 lúc 13:38

(*) Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

- Hệ thống các vùng chuyên canh cây trồng:
- Ví dụ: Vùng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, vùng cà phê Tây Nguyên,...
 - Lợi ích:
+ Tập trung sản xuất, tạo ra sản lượng lớn.
+ Chuyên môn hóa cao, áp dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả.
+ Nâng cao giá trị sản phẩm.
- Hệ thống các vùng chăn nuôi tập trung:
- Ví dụ: Vùng chăn nuôi lợn ở Đông Nam Bộ, vùng chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng,...
 - Lợi ích:
+ Tận dụng nguồn thức ăn, giảm chi phí sản xuất.
+ Dễ dàng áp dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh.
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Hệ thống các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa:
- Ví dụ: Vùng rau quả ngoại thành Hà Nội, vùng hoa Đà Lạt,...
 - Lợi ích:
+ Sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro.
+ Tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ.
+ Nâng cao thu nhập cho người dân.
(*) Phân bố:

- Vùng chuyên canh cây trồng: Phân bố ở các vùng đồng bằng, ven biển, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây trồng phát triển.
- Vùng chăn nuôi tập trung: Phân bố ở các vùng có nguồn thức ăn dồi dào, thuận lợi cho việc chăn nuôi.
- Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa: Phân bố ở các vùng ven thành phố, khu du lịch, nơi có nhu cầu thị trường cao.

Bình luận (0)