Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder

Dựa vào thông tin mục II, hãy phân tích hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng chuyên canh ở nước ta.

Người Già
21 tháng 3 lúc 13:40

(*) Khái niệm:

- Vùng chuyên canh là khu vực có diện tích lớn, tập trung sản xuất một loại cây trồng hoặc vật nuôi chủ yếu, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và có hiệu quả cao.

(*) Đặc điểm:

- Chuyên môn hóa: Vùng chuyên canh tập trung sản xuất một loại cây trồng hoặc vật nuôi chủ yếu.
- Quy mô lớn: Diện tích sản xuất lớn, tạo ra sản lượng hàng hóa cao.
- Hiệu quả: Năng suất lao động cao, giá thành sản phẩm thấp, lợi nhuận cao.
(*) Phân loại:

- Vùng chuyên canh cây trồng: Ví dụ: Vùng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, vùng cà phê Tây Nguyên,...
- Vùng chuyên canh vật nuôi: Ví dụ: Vùng chăn nuôi lợn ở Đông Nam Bộ, vùng chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng,...
(*) Vai trò:

- Cung cấp lương thực, thực phẩm: Vùng chuyên canh góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp: Vùng chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản.
- Tạo việc làm và thu nhập cho người dân: Vùng chuyên canh giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định.

Bình luận (0)