Bài 25: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ

Bastkoo

Dựa vào thông tin mục I và hình 25.1, hãy:

- Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Bắc Trung Bộ.

- Nêu đặc điểm nổi bật về dân số của Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 3 lúc 18:15

Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Bắc Trung Bộ:
(*) Vị trí địa lí:

- Nằm ở dọc ven biển Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.
- Giáp với:
+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ở phía Tây.
+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ở phía Nam.
+ Biển Đông ở phía Đông.
+ Lào ở phía Tây.
(*) Phạm vi lãnh thổ:

- Bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
- Diện tích: 51.452,4 km².

Đặc điểm nổi bật về dân số của Bắc Trung Bộ:
(*) Dân số:

- Khoảng 10,5 triệu người (chiếm 10,7% dân số cả nước).
- Mật độ dân số: 206 người/km².
(*) Phân bố dân cư:

- Tập trung đông ở các thành phố lớn như: Vinh, Huế,...
- Thưa dần ở các khu vực miền núi.
(*) Thành phần dân tộc:

- Kinh chiếm đa số.
- Có một số dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Sán Dìu,...
(*) Tôn giáo:

- Đạo Phật chiếm đa số.
- Có một số tôn giáo khác như: Công giáo, Tin Lành,...
(*) Tình trạng sinh đẻ:

- Tỷ lệ sinh thấp.
- Tỷ lệ già hóa dân số ngày càng tăng.

Bình luận (0)