Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder

Dựa vào thông tin mục I, hãy phân tích hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trang trại của nước ta hiện nay.

Người Già
21 tháng 3 lúc 13:48

(*) Khái niệm: Trang trại là cơ sở sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.
(*) Đặc điểm:

- Diện tích sản xuất lớn hơn so với hộ gia đình.
- Trang trại thường sử dụng nhiều lao động hơn so với hộ gia đình.
- Trang trại thường áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.
- Trang trại sản xuất theo hướng hàng hóa, cung cấp cho thị trường.
(*)  Phân loại:

- Trang trại trồng trọt: Chuyên môn hóa vào sản xuất một số loại cây trồng.
- Trang trại chăn nuôi: Chuyên môn hóa vào sản xuất một số loại vật nuôi.
- Trang trại nuôi trồng thủy sản: Chuyên môn hóa vào nuôi trồng một số loại thủy sản.
(*)  Vai trò:

- Trang trại góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
- Trang trại cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản.
- Trang trại giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định.

Bình luận (0)