Bài 24: Phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng

Bastkoo

Dựa vào thông tin mục 2 và hình 24.2, hãy phân tích vấn đề phát triển dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 3 lúc 17:37

(*) Thuận lợi:

- Vị trí địa lý:

+ Nằm ở trung tâm cả nước, giao thông thuận lợi.
+ Tiếp giáp với nhiều vùng kinh tế năng động.
+ Có thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn nhất cả nước.
- Dân số:

+ Đông dân, trình độ dân trí cao.
+ Thị trường tiêu thụ lớn.
- Nền kinh tế:

+ Phát triển mạnh mẽ, đa dạng.
+ Nhu cầu về dịch vụ cao.
- Hạ tầng:

+ Phát triển, hiện đại.
+ Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, du lịch,...
(*) Khó khăn:

- Sự phát triển không đồng đều:

+ Giữa các địa phương, các ngành dịch vụ.
+ Chất lượng dịch vụ chưa cao.
- Cạnh tranh gay gắt: Do sự gia nhập của các nước trong khu vực và thế giới.
- Nhân lực: thiếu hụt về số lượng và chất lượng.
- Môi trường: ô nhiễm do hoạt động dịch vụ.

Bình luận (0)