Đọc: Sống hay không sống – Đó là vấn đề

Nguyễn Trần Thành Đạt

Dựa vào nội dung tóm tắt cốt truyện ở phần đầu văn bản, hãy lí giải tình thế của Hãm-lét và mục đích giả điện của chàng.

Thanh An
19 tháng 9 lúc 8:31

Tham khảo!

- Tình thế của Hăm-lét: Được hồn ma của cha báo tin vua Clô-đi-út chính là người đầu độc cha mẹ, Hăm-lét đang phân văn giữa việc trả thù và tra rõ sự thật.  

- Mục đích giả điên: Để tìm sự thật.

Bình luận (0)

Tham khảo:

- Lí giải:

+ Hồn ma vua cha hiện về kể cho chàng nghe sự thật về cái chết của mình - kẻ thủ phạm chính là Claudius, giết vua và chiếm ngai vàng . Hồn ma đòi Hamlet phải trả thù.

+ Từ đó lòng chàng đầy căm phẫn, ghê tởm và chán ghét cuộc đời nhưng chàng cố gắng làm tròn bổn phận người con trai.

Mục đích Hamlet giả điên là:

- Để che mắt kẻ thù. Kẻ thù và lũ tay sai cũng cố gắng dò xét xem Hamlet có thật điên khùng hay giả tạo.

- Hamlet bắt đầu điều tra xác minh lại lời báo mộng của vua cha. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết