Bài 6: Nghệ sĩ trống

Nguyễn Quốc Đạt

Dựa vào bài đọc, hãy cho biết vì sao Mi-lô trở thành một nghệ sĩ trống nổi tiếng thế giới.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:15

Tham khảo

- Thuận lợi: Được cha cho tham gia một lớp nhạc cụ. Thầy cô nhận ra tài năng của cô và bắt đầu dạy cô mỗi ngày. Mi-lô được tham gia vào nhóm nhạc Ana-ca-ô-na với vai trò là một tay trống.

- Khó khăn: Khi thấy Mi-lô chơi trống, mọi người thường hét lên “Về nhà ngay! Nhạc cụ này không dành cho con gái” vì họ cho rằng chỉ có con trai mới được chơi trống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết