Ôn tập cuối học kì 1

Quoc Tran Anh Le

Dựa trên thông tin về các bài đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một, hãy lập bảng hoặc vẽ sơ đồ về các bài đọc hiểu theo thể loại và kiểu văn bản.

a. Theo thể loại

Thể loại

Tên văn bản đọc hiểu

Truyện 

+ Truyện truyền kì: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

+ Truyện ngắn hiện đại: Muối của rừng, Chiếc thuyền ngoài xa, Hai cõi U Minh

Thơ

+ Thơ lục bát: Việt Bắc 

+ Thơ bảy chữ: Tây Tiến, 

+ Thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Lưu biệt khi xuất dương

+ Nhật kí: Nhật kí Đặng Thùy Trâm

+ Phóng sự: Khúc tráng ca nhà giàn

+ Hồi kí: Quyết định khó khăn nhất

Hài kịch

Quan thanh tra, Thực thi công lý, Mùa hè ở biển

Văn tế

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Nghị luận 

+ Nghị luận xã hội: Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc

+ Nghị luận văn học: Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người, Phân tích bài thơ “Việt Bắc”

 

b. Theo kiểu văn bản

Kiểu văn bản

Tên văn bản

Văn bản tự sự

Nhật kí Đặng Thùy Trâm, Muối của rừng, Chuyện chức phán sự đền Tản Viên...

Văn bản miêu tả

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Chiếc thuyền ngoài xa, Hai cõi U Minh...

Văn bản biểu cảm

Chiếc thuyền ngoài xa, Hai cõi U Minh...

Văn bản nghị luận

Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc; Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người; Phân tích bài thơ “Việt Bắc”...

Bình luận (0)