Bài 13. Công cơ học

Mạc Nhược Thiên

Đưa 1 vật có trọng lượng 600N từ mặt đất lên độ cao 2m. a) Tính công đưa vật lên theo phương thẳng đứng. b) Dùng ván nghiêng dài 8m thì cần lực kéo nhỏ nhất bằng bao nhiêu? ------ Ai đó cíu tuiiiii ------

Cihce
19 tháng 3 lúc 13:30

Tóm tắt:

\(P=600N\\ h=2m\\ l=8m\\ ------\\ a)A_{ich}=?J\\ b)F_k=?N\) 

Giải:

a) Công đưa vật lên theo phương thẳng đứng:  \(A_{ich}=P.h\\ =600.2=1200\left(J\right)\) 

b) Cần lực kéo nhỏ nhất bằng:  \(A=A_{ich}=F_k.s\Rightarrow F_k=\dfrac{A_{ich}}{s}\\ =\dfrac{1200}{8}=150\left(N\right).\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Hồng
Xem chi tiết
tan tan
Xem chi tiết
nguyễn phát
Xem chi tiết
Hang Khach
Xem chi tiết
Hạnhh Hạnhh
Xem chi tiết
Thư Viện Trắc Nghiệm
Xem chi tiết
Thành Phát
Xem chi tiết
Corona
Xem chi tiết
Hương Đặng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)