Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Lê Thị Ngọc Hà

Đốt cháy hoàn toàn 5,2 g Zn và 4,48 g Fe với lượng vừa đủ hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua. Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 g kết tủa.

Viết các PTHH xảy ra và tính phần trăm thể tích của khí O2 trong X.


Các câu hỏi tương tự
Trọng Nhân Nguyễn
Xem chi tiết
Lưu Nguyệt Thanh
Xem chi tiết
Hạ Anh
Xem chi tiết
Trần Thị Bích Tuyền
Xem chi tiết
Lưu Nguyệt Thanh
Xem chi tiết
Hạ Anh
Xem chi tiết
Hạ Anh
Xem chi tiết
Hạ Anh
Xem chi tiết
Bảo Trân
Xem chi tiết