Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Minh Lệ

Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất.

– Phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất: Phân bố chủ yếu ở hai bên xích đạo, mở rộng đến khoảng hai chí tuyến, chỉ có một số nơi như chân núi Hi-ma-lay-a và chân núi An-đet vượt qua giới hạn này, đến khoảng vĩ tuyến 30o.

– Cấu trúc của rừng nhiệt đới từ thấp đến cao: Tầng thảm lưới -> Tầng dưới tán -> Dây leo thân gỗ -> Cây thuộc tầng tán chính -> Cây thuộc tầng vượt tán.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết