Bài 21. Lớp đất trên Trái Đất

Minh Lệ

Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy:

- Kể tên một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo.

- Xác định trên lược đồ sự phân bố của các loại đất này.

Một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo là:

+ Đất Fe-ra-lit đỏ vàng

+ Đất Fe-ra-lit đỏ

+ Đất đỏ và đỏ nâu xa-van

+ Đất đen và xám

– Sự phân bố các loại đất đó: Chủ yếu phân bố từ vĩ tuyến 30 độ Bắc và 30 độ Nam về xích đạo.


Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết