Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi

Minh Lệ

Đọc mục 1, mục 2 dưới đây và cho biết trong hai nghề đó, em thích hay cảm thấy phù hợp với nghề nào hơn? Tại sao?

Đinh Quỳnh
2 tháng 12 2022 lúc 11:07

Bản thân em cảm thấy phù hợp với nghề bác sĩ thú y hơn. Vì em là một người yêu động vật, thích chăm sóc vật nuôi và có tính cẩn thận, tỉ mi. Em mơ ước sau này có thể chẩn đoán, chăm sóc, chữa trị cho vật nuôi để chúng hết bệnh.

Bình luận (0)