Viết: Viết bài nghị luận về vai trò của văn học đối với tuổi trẻ

Quoc Tran Anh Le

- Đọc kĩ các nội dung nêu lên ở mục 1. Định hướng. Tìm hiểu đề bài để biết các thông tin trước khi viết như: trọng tâm vấn đề, kiểu văn bản, phạm vi bàn luận,…

- Xác định tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thời đi học của em

- Nhớ lại nội dung chính của tác phẩm văn học ấy

- Tìm hiểu đề bài:

+ Trọng tâm vấn đề: Làm sáng tỏ vai trò, tác dụng của tác phẩm văn học đối với bản thân mỗi cá nhân như thế nào 

+ Kiểu văn bản: văn bản nghị luận 

+ Phạm vi nghị luận: vai trò của một tác phẩm văn học

- Tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thời đi học của em: Nhật kí Đặng Thùy Trâm

- Nội dung chính của tác phẩm văn học: 

Là những dòng ghi chép chân thực về cuộc sống hằng ngày nơi tuyến đầu chống đế quốc Mỹ, về nỗi đau của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh và cả ước mơ, khát khao cháy bỏng ngày đất nước hòa bình để tác giả được trở về với gia đình, với Hà Nội thân yêu

Bình luận (0)