Bài 4: Đọc mở rộng

Nguyễn Quốc Đạt

Đọc câu chuyện về những người có năng khiếu nổi bật.

G: 

– Thần đồng đất Việt

– Danh nhân thế giới

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:01

Tham khảo:

- Thần đồng đất Việt: Mạc Đĩnh Chi, Trạng Quỳnh,…

- Danh nhân thế giới: Lin-côn, Na-pô-lê-ông, Ma-ri Quy-ri, Ê-đi-xơn, Niu-tơn, Anh-xtanh, Hê-len, Nô-ben,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết