Bài 6: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm

Nguyễn Quốc Đạt

Đọc báo cáo dưới đây và trả lời câu hỏi.

a. Báo cáo trên viết về vấn đề gì?

b. Báo cáo do ai viết và được gửi cho ai?

c. Báo cáo gồm mấy phần? Mỗi phần gồm những thông tin gì?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:16

Tham khảo

a. Báo cáo trên viết về vấn đề: Thảo luận nhóm về kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

b. Báo cáo do thư kí Hoàng Ngọc Xuân viết và được gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 4A.

c. Báo cáo gồm 3 phần:

- Phần 1: Tiêu đề và người nhận.

- Phần 2:

+ Thời gian, địa điểm, chủ đề thảo luận.

+ Thành phần tham gia thảo luận.

+ Kết quả thảo luận.

- Phần 3: Người viết (chữ kí, họ và tên).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết