Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện

Nguyễn Quốc Đạt

Đoán xem Giét-xi cảm thấy thế nào khi trò chuyện cùng mẹ. 

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 22:59

Tham khảo

Giét-xi đã không cảm thấy buồn khi trò chuyện với mẹ. Giét-xi cũng hiểu và trân trọng vai diễn người dẫn chuyện của mình hơn.

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết