Tự đánh giá cuối học kì I

Quoc Tran Anh Le

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào là chính?

A. Biểu cảm và miêu tả

B. Thuyết minh và nghị luận

C. Tự sự và biểu cảm

D. Nghị luận và miêu tả

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt: C. Tự sự và biểu cảm

Bình luận (0)