Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

Quoc Tran Anh Le

- Đoạn trích nêu lên hiện tượng gì của đời sống? 

- Nhận biết luận điểm và cách triển khai luận điểm. 

- Nhận biết các thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bác bỏ trong văn bản. 

- Quan điểm và thái độ của người viết về vấn đề nêu lên là gì? 

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:52

- Đoạn trích nêu lên hiện tượng đổ lỗi trong cuộc sống

- Luận điểm:

+ Đổ lỗi là sự dối trá, thiếu tự trọng và vô nhân đạo.

- Các thao tác

+ Giải thích: “Đó là sự dối trá, thiếu tự trọng và vô nhân đạo”

+ Bác bỏ: “Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cách xử sự này”

+ Bình luận: “Chúng ta sống trong một nền văn hoá mà việc quy tội cho người khác vì hành động của mình dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ”.

.....

- Quan điểm và thái độ người viết:

+ Quan điểm: Phát huy sức mạnh của bản thân giúp bạn từ bỏ thói quen đổ lỗi lên ai đó vì hành động của mình

+ Thái độ: chân thành, thuyết phục

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết