The Real World

Buddy

Discussion. What sea animal do you want to look after? Why?

Hà Quang Minh
24 tháng 11 2023 lúc 13:52

I want to look after  a seahorse because it is small and lovely. It seems vulnerable and needs protecting.

(Tôi muốn chăm sóc một chú cá ngựa vì nó nhỏ nhắn và dễ thương. Nó có vẻ mỏng manh và cần được bảo vệ.)


Các câu hỏi tương tự
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết