Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề

Thảo Phương

Định hướng

- Trình bày ý kiến về một vấn đề là người viết nêu lên những suy nghĩ, nhận xét, đưa ra những lí lẽ và bằng chứng cụ thể đẻ làm sáng tỏ ý kiến cho mình

- Sau đây là một số ví dụ yêu cầu em cần trình bày ý kiến:

+ Có người cho rằng: Việc sử dụng các từ tiếng Anh trong giao tiếp của người Việt trẻ đang làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Ý kiến của em thế nào?

+ Em có ý kiến gì về nhận xét: "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"?

+ Ý kiến của em như thế nào về vai trò của gia đình với mỗi người.

+ Em có ý kiến gì về tác dụng của việc đọc truyền thuyết và cổ tích?