Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Leo

Để thu được 2,8 tấn vôi sống (CaO) thì phải nung hết 5 tấn Canxi cacbonat (CaCO3) và thoát ra một lượng lớn khí cacbonic. Theo sơ đồ sau :

CaCO3 CaO + CO2

Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra .

duy Nguyễn
12 tháng 8 2017 lúc 15:07

Áp dụng ĐLBTKL, Ta có:

mCaCO3=mCaO+mCO2

\(\Rightarrow\) mCO2=5-2,8=2,2(tấn)

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh
12 tháng 8 2017 lúc 17:30

Phương trình: CaCO3-----> CaO+ CO2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mCaCO3= mCaO+ mCO2

hay 5 tấn= 2,8 tấn +mCO2 --> mCO2= 5 tấn- 2,8 tấn=2,2 tấn

Vậy khối lượng Khí cacbonic tạo thành là 2,2 tấn( nếu yêu cầu đv là g thì đổi ra nhé)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Leo
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Trọng Nhân
Xem chi tiết
Yeah Oh
Xem chi tiết
Khánh Vy
Xem chi tiết
TRẦN HẢI SƠN
Xem chi tiết
Diệu Đỗ 😘😘
Xem chi tiết
Đặng Bao
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết