Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Minh Lệ

Đặt tính rồi tính:

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:57

loading...

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 3 lúc 23:56

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết