Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Minh Lệ

Đặt tính rồi tính:

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:54

 loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:52

45+3=48

53+6=59

82+4=86

63+3=66

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết