Luyện tập tổng hợp

Đặng Vũ Hoài Anh

đặt câu với các từ:

harvest

take morning excercexe

do morning excercexe

(to) be happy to vinF

remember to vinF

Iron

forget to V

Huyền Tống Khánh
27 tháng 1 2018 lúc 0:06

* harvest:

eg: They have the right to harvest one whale every two years.

* take morning exercise:

eg: I take morning exercise every day.

* do morning excercexe:

eg:

(to) be happy to vinF

remember to vinF

Iron

forget to V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Vũ Hoài Anh
Xem chi tiết
Hoàng Tử Tuấn Minh
Xem chi tiết
Phan Mai Hoa
Xem chi tiết
__HeNry__
Xem chi tiết
Văn Dũng Nguyễn
Xem chi tiết
Meomuot
Xem chi tiết
Hoàng Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Neymar JR
Xem chi tiết
????
Xem chi tiết