Bài tập cuối chương 2

Karik-Linh

Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.
 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:27

\(\simeq\)8993000 người

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)