Bài 24: Thực hành tìm hiểu chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh

Minh Lệ

Cùng bạn thiết kế trang báo "Sức khoẻ" và tuyên truyền đến mọi người: Không sử dụng các chất gây hại và tránh những hoạt động ảnh hưởng không tốt đến cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh.

POP POP
Hôm kia lúc 7:59

Các em tham khảo hình ảnh, nội dung, tin tức trên mạng, các trang báo để làm báo tường hi. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết