Bài 28. Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức

datcoder

Có thể sử dụng hàm IF lồng trong nhau kết hợp với thao tác “kéo – thả” công thức trực tiếp trong bảng dữ liệu ban đầu để tạo các cột phân loại Mức thu nhập và Nhóm tuổi. Theo em, cách làm này có khuyết điểm gì so với việc sử dụng Power Query?

Người Già
10 tháng 5 lúc 21:44

Sử dụng hàm IF lồng trong nhau và thao tác "kéo – thả" công thức trực tiếp trong bảng dữ liệu ban đầu để tạo các cột phân loại Mức thu nhập và Nhóm tuổi có một số khuyết điểm so với việc sử dụng Power Query:

- Khó duy trì và hiệu suất kém: Khi sử dụng hàm IF lồng nhau, công thức trở nên phức tạp và khó duy trì. Nếu bạn cần thay đổi logic hoặc thêm điều kiện mới, việc chỉnh sửa sẽ rất khó khăn. Ngoài ra, hiệu suất tính toán có thể bị ảnh hưởng.

- Khả năng xử lý dữ liệu lớn: Power Query được tối ưu hóa để xử lý dữ liệu lớn một cách hiệu quả. Nó cho phép bạn kết nối, làm sạch và biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Sử dụng Power Query giúp bạn xử lý dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Bình luận (0)