Văn bản ngữ văn 7

Hoàng Hải Yến

Có người cho rằng :“ăn” là nói về lối sống ứng xử nghĩa tình của con người, ý kiến e thế nào ?

các bạn trả lời nhanh hộ mk nhé, để mk ăn tết cho ngon

Thúy Vy
18 tháng 1 2020 lúc 20:29

1. Mở đoạn
Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : Lối sống nghĩa tình
2. Triển khai vấn đề
Giải thích:
- Nghĩa tình: Là tình cảm thuỷ chung hợp với lẽ
phải, với đạo lí làm người
- Lối sống nghĩa tình là lối sống thủy chung, gắn
bó keo sơn giữa con người với con người.
Đánh giá, bình luận:
- Sống có nghĩa có tình là một đạo lí truyền thống
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, một tiêu chuẩn để
đánh giá phẩm chất đạo đức của con người.
- Lối sống nghĩa tình thể hiện ở thái độ sống trước
sau như một, yêu thương, cảm thông, sẵn sàng
chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó
khăn hoạn nạn, luôn biết ơn, trân trọng sự giúp đỡ
của người khác...
- Người sống không tình nghĩa, phản bội bè bạn,
người thân, tổ quốc ...không biết yêu thương, trân
trọng những người giúp đỡ mình, cho mình cuộc
sống tốt đẹp... sẽ bị cười chê, lên án.
- Lấy dẫn chứng
3. Kết đoạn
- Bài học nhận thức và hành động để duy trì lối
sống tốt đẹp này, đồng thời liên hệ bản thân.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Huy Tú
Xem chi tiết
Hải Anh Đoàn
Xem chi tiết
nguyenthyuduong
Xem chi tiết
ncjocsnoev
Xem chi tiết
longhieu
Xem chi tiết
khan wind
Xem chi tiết
Cute Muichirou
Xem chi tiết
đức ba
Xem chi tiết
Sơn Lê
Xem chi tiết