Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Quoc Tran Anh Le

Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ trong Hình 10.11?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:01

Cách 1:

Hàng 1 có 5 hình lập phương;

Hàng 2 có 3 hình lập phương;

Hàng 3 có 1 hình lập phương.

Vậy có tất cả 5+3+1=9 hình lập phương nhỏ.

Cách 2:

-Số hình lập phương nhìn thấy là 6;

-Số hình lập phương bị che đi là 3.

Vậy có tất cả 6+3=9 hình lập phương nhỏ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)